Blog

Ćwiczenia w wodzie korygujące postawę

Ćwiczenia korekcyjne i rehabilitacyjne na basenie

Rehabilitacja w wodzie zwana także aqua rehabilitacją to doskonałe uzupełnienie planu fizjoterapeutycznego. Pomaga w leczeniu schorzeń ortopedycznych oraz kręgosłupa. Łagodzi bóle mięśni i stawów. Przyspiesza proces leczenia i powrót do pełnej sprawności.

Wady postawy są kwalifikowane do schorzeń ogólnoustrojowych, gdyż powodują wiele niekorzystnych zmian wtórnych układzie kostnym, mięśniowym, krążeniowym, oddechowym oraz nerwowym. Konsekwencją deformacji klatki piersiowej może być zaburzenia funkcjonowania układu krążeniowo-oddechowego. Płuca po stronie wypukłości skrzywienia są uciśnięte, co może prowadzić do nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. W skrajnych przypadkach ucisk może nawet doprowadzić do marskości płuca i przejęcia jego funkcji przez drugie płuco, leżące po stronie wklęsłej, które z kolei może z czasem ulec rozedmie. Niewydolność oddechowa prowadzić może także do zaburzeń pracy serca, a nawet do przerostu jego prawej komory. Korygowanie krzywienia kręgosłupa powinno oddziaływać wieloaspektowo, ponieważ nawet nieduże skrzywienie może powodować zmiany ogólnoustrojowe. Jedną z najlepszych metod postępowania korekcyjnego ze skoliozami jest rehabilitacja w środowisku wodnym.

Ćwiczenia rehabilitacyjne i korekcyjnne na zdrowy kręgosłup i silne ciało"

Woda oddziałuje na wszystkie sfery ciała człowieka. Pływanie, ćwiczenia i zabawy w basenie przynoszą wiele satysfakcji i przyjemności. Wykonywanie ćwiczeń w wodzie, angażuje organizm do intensywniejszej pracy główne i pomocnicze mięśnie oddechowe, zwiększa amplitudę ruchów klatki piersiowej. W basenie wzrasta również głębokość oddechów. Wszystko to prowadzi do wzrostu pojemności życiowej, lepszej wentylacji płuc i jest niezmiernie korzystne dla procesu oddychania.

Woda jest naturalnym środowiskiem terapeutycznym, które stwarza ogromne możliwości wszechstronnego oddziaływania na funkcjonowanie całego organizmu człowieka. Wykorzystując specyficzne właściwości środowiska wodnego można uzyskać maksymalne korzyści ogólnozdrowotne dla osób ćwiczących. Terapia w wodzie kierowana jest do dzieci, a także do osób dorosłych.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub grupowo, w czasie ćwiczeń fizjoterapeuta pozostaje z pacjentem w wodzie, pokazując ćwiczenia i korygując ich wykonanie oraz korzysta z dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego i treningowego. W czasie zajęć grupowych najczęściej instruktorzy nadzorują ćwiczenia rehabilitacyjne na brzegu basenu.

Zajęcia pływania z elementami gimnastyki korekcyjnej lub ćwiczenia aqua aerobiku może stanowić cenne uzupełnienie klasycznej gimnastyki korekcyjnej, co udowadniają wyniki badań naukowych, jednoznacznie wskazujące na pozytywny wpływ terapii na postawę ciała nie tylko dla dzieci. Ćwiczenia w wodzie są chętnie stosowane przez fizjoterapeutów, zalecane przez lekarzy i akceptowane przez dzieci i rodziców.

Zalety ćwiczeń w wodzie to m.in. wyeliminowanie masy ciała, odciążenie stawów poprzez działanie wyporu wody, większy zakres ruchomości, rozluźnienie przykurczonych mięśni, wzmacnianie mięśni przez wykorzystanie oporu wody, a także – lub przede wszystkim – wpływ na czucie głębokie, świadomość ciała, a dzięki temu na czucie pozycji skorygowanych. Dotychczas uważano, że podstawą leczenia skolioz jest kształtowanie silnego gorsetu mięśniowego.

Odpowiedni dobór ćwiczeń ogólnoustrojowych, rozluźniających i oddechowych połączonych z naturalnymi właściwościami wody uruchamia jednocześnie główne i pomocnicze mięśnie oddechowe, co bez zanurzenia w wodzie możliwe jest tylko przy ćwiczeniach o większej intensywności oraz w przypadku stosowania ćwiczeń oporowych dla wdechu. Dodatkowo, pływanie rozciąga przykurczone z powodu skoliozy mięśnie: piersiowy większy, dźwigacz łopatki i czworoboczny, biorące udział w mechanizmie oddychania.

W celu ich zaktywizowania stosuje się techniki pływackie z obszernymi, zagarniającymi ruchami ramion, które wykonywane na plecach wykorzystują działanie wyporu wody na uwypuklenie klatki piersiowej i korekcję nadmiernej kifozy piersiowej. Należy jednocześnie uwzględnić konieczność sterowania ruchomością klatki piersiowej w wodzie, gdyż woda utrudnia pracę zanurzonych mięśni

Długotrwały trening pływacki wiąże się z adaptacją postawy ciała, głównie w płaszczyźnie strzałkowej. U pływaków znacznie rzadziej występują asymetrie barków i łopatek, co sprzyja prawidłowej postawie i profilaktyce skolioz.